Zoloft pfizer

Posted: Madison On: 16-Feb-2019
<b>Zoloft</b>® <b>Pfizer</b> Hong Kong

Zoloft® Pfizer Hong Kong

WARNING: SUICIDALITY AND ANTIDEPRESSANT DRUGS ZOLOFT and other antidepressant medicines may increase suicidal thoughts or actions in some people 24 years of age and younger, especially within the first few months of treatment or when the dose is changed. Watch for these changes and call your healthcare provider right away if you notice new or sudden changes in mood, behavior, actions, thoughts, or feelings, especially if severe. Pay particular attention to such changes when ZOLOFT is started or when the dose is changed. Depression or other serious mental illnesses are the most important causes of suicidal thoughts or actions. Watch for these changes and call your healthcare provider right away if you notice new or sudden changes in mood, behavior, actions, thoughts, or feelings, especially if severe. Keep all follow-up visits with your healthcare provider and call between visits if you are worried about symptoms. Before taking ZOLOFT, tell your doctor and pharmacist about all prescription and over-the-counter medications and supplements you take or plan to take including: those to treat migraines, psychiatric disorders (including other antidepressants or amphetamines) to avoid a potentially life-threatening condition called serotonin syndrome; aspirin, other NSAID pain relievers, or other blood thinners because they may increase the risk of bleeding. Indikasjoner | Dosering | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering / Forgiftning | Egenskaper | Oppbevaring og holdbarhet | Pakninger, priser og refusjon: 50 mg daglig. Panikklidelse, PTSD og sosial angstlidelse: Initieres med 25 mg daglig. Dette doseringsregimet er vist å redusere frekvensen av tidlig innsettende bivirkninger som er karakteristisk ved panikklidelse. Vedlikeholdsbehandling: Ved langtidsbehandling bør dosen holdes på laveste effektive nivå, og ev. Depresjon: Langtidsbehandling kan også vurderes til forebygging av nye depressive episoder. Doseøkning: Pasienter som ikke responderer på 50 mg kan ha nytte av å øke dosen. I de fleste slike tilfeller vil anbefalt dose være lik den som brukes ved nåværende episode. Doseendringer gjøres trinnvis med 50 mg med intervaller på minst én uke, til maks. Ved depresjon bør behandlingsperioden være minst 6 måneder for å sikre symptomfrihet. Panikklidelse og Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler. Seponering/dosereduksjon: Brå behandlingsavbrudd bør unngås. Ved behandlingsslutt skal dosen gradvis reduseres over minimum 1-2 uker for å redusere risikoen for seponeringsreaksjoner.

Антидепрессант <i>Pfizer</i> Золофт — отзывы. Негативные, нейтральные и.
Антидепрессант Pfizer Золофт — отзывы. Негативные, нейтральные и.

Антидепрессант Pfizer Золофт — отзывы. Отрицательные, нейтральные и положительные отзывы. Вы. Historia. La compañía Pfizer fue llamada así en honor a su fundador Charles Pfizer y a su primo, Charles Erhart, quiénes eran originarios de Ludwigsburg, Alemania.

Zoloft pfizer
Rating 4,9 stars - 392 reviews